Poročila o testiranjih

Jetfloat modularni pontonski sistemi so najbolj preizkušeni v industriji

Kippsicherheit

Stauchversuch

TÜV Rutschfestigkeit

Schwimmfähigkeits-Berechnung

Festigkeit

Preskus stiskanja